REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MP.SKLEP.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

┬á1. Sklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym https://mp.sklep.pl/ prowadzony jest przez Ma┼égorzat─Ö Pos┼éuszn─ů prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ÔÇ×ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éusznaÔÇŁ zarejestrowan─ů w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, ul. Stargardzka, nr 17, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531145592, REGON 321360974, adres do dor─Öcze┼ä: ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce, adres poczty elektronicznej: kontakt@mp.sklep.pl, numer telefonu: +48 696 723 958.

┬á2. U┼╝yte w Regulaminie poj─Öcia oznaczaj─ů:

  1. DZIE┼â ROBOCZY ÔÇô jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI ÔÇô formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta.
  3. FORMULARZ ZAM├ôWIENIA ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Produkt├│w do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.
  4. KLIENT; US┼üUGOBIORCA ÔÇô (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů ÔÇô kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.
  5. KONSUMENT ÔÇô osoba fizyczna, o kt├│rej mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego, a┬áw przypadku Um├│w Sprzeda┼╝y zawieranych od dnia 1 stycznia 2021 r., r├│wnie┼╝ osoba fizyczna zawieraj─ůca umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczeg├│lno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepis├│w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.
  6. KONTO ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbi├│r zasob├│w w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zam├│wieniach w Sklepie Internetowym.
  7. PRODUKT ÔÇô dost─Öpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
  8. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  9. SKLEP INTERNETOWY ÔÇô sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem: https://mp.sklep.pl/
  10. SPRZEDAWCA; US┼üUGODAWCA ÔÇô Ma┼égorzata Pos┼éuszna prowadz─ůc─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ÔÇ×ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éusznaÔÇŁ zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, ul. Stargardzka, nr 17, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531145592, REGON 321360974, adres do dor─Öcze┼ä: ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce, adres poczty elektronicznej: kontakt@mp.sklep.pl, numer telefonu: +48 696 723 958.
  11. UMOWA SPRZEDA┼╗Y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. US┼üUGA ELEKTRONICZNA ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
  14. ZAM├ôWIENIE ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 

 

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

┬á1. W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zam├│wienia.

┬á2. Korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w przez Us┼éugobiorc─Ö ÔÇô (1) wype┼énienie Formularza Rejestracji, (2) klikni─Öcie przycisku ÔÇ×Zarejestruj si─ÖÔÇŁ. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych Us┼éugobiorcy: nazwa u┼╝ytkownika, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mp.sklep.pl.

┬á3. Korzystanie z Formularza Zam├│wienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dw├│ch kolejnych krok├│w ÔÇô (1) po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego, po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia, przycisku ÔÇ×Z┼é├│┼╝ zam├│wienieÔÇŁ ÔÇô do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/├│w, miejsce i┬áspos├│b dostawy Produktu/├│w, spos├│b p┼éatno┼Ťci. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zam├│wienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zam├│wienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu;
  2. dost─Öp do aktywnego konta poczty elektronicznej;
  3. aktualna przegl─ůdarka internetowa obs┼éuguj─ůca Cookies i Javascript.

┬á5. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos├│b zgodny z┬áprawem, zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz os├│b trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o┬ácharakterze bezprawnym.

 

 

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

┬á1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia w Sklepie Internetowym zgodnie z sekcj─ů II pkt. 3 Regulaminu.

┬á2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Z┼éotych Polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zam├│wienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

┬á3. Po z┼éo┼╝eniu Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zam├│wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam├│wienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt├│ra zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam├│wienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.

┬á4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o kt├│rej mowa w pkt 3 powy┼╝ej. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

┬á1. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:

  1. P┼éatno┼Ť─ç got├│wk─ů przy odbiorze osobistym;
  2. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. P┼éatno┼Ť─ç za po┼Ťrednictwem zewn─Ötrznego operatora p┼éatno┼Ťci (Przelewy24).

┬á2. Termin p┼éatno┼Ťci:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznej, albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci got├│wk─ů przy odbiorze osobistym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze zakupionego Produktu.

 

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

┬á1. Wysy┼éka Produkt├│w mo┼╝liwa jest wy┼é─ůcznie na terenie Polski. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  1. przesy┼éka za po┼Ťrednictwem Poczty Polskiej;
  2. odbi├│r osobisty w sklepie stacjonarnym: Odzie┼╝ nowa i u┼╝ywana, ul. Stargardzka 17 , 74-200 Pyrzyce.

 2. Koszt wysyłki Zamówienia na kwotę do 200 zł ponosi Klient i wynosi on 15 zł. Wysyłka Zamówienia na kwotę powyżej 200 zł jest bezpłatna.

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

┬á1. Konsument mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od Umowy Sprzeda┼╝y bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt├│w, z wyj─ůtkiem koszt├│w okre┼Ťlonych w pkt. 8 i 9 poni┼╝ej. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. O┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od umowy mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝one na przyk┼éad:

  1. pisemnie na adres: ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éuszna, ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce;
  2. za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mp.sklep.pl;

┬á2. Przyk┼éadowy wz├│r formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest jako Za┼é─ůcznik do Regulaminu, na ko┼äcu strony. Klient mo┼╝e skorzysta─ç z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

┬á3. Bieg terminu do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y rozpoczyna si─Ö z chwil─ů obj─Öcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku Umowy Sprzeda┼╝y, kt├│ra: (1) obejmuje wiele Produkt├│w, kt├│re s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz─Ö┼Ťci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produkt├│w przez czas oznaczony ÔÇô od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produkt├│w.

┬á4. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

┬á5. Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia Konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci─ç Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, poza kosztami dostawy Produktu, je┼Ťli Produkt zosta┼é wys┼éany do Klienta i Sprzedawca poni├│s┼é koszty wysy┼éki.

┬á6. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Konsument, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od Konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

┬á7. Konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy, zwr├│ci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem. Konsument mo┼╝e zwr├│ci─ç Produkt na adres: ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éuszna, ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce.

┬á8. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

┬á9. Konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Produktu.

 

 

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE KLIENT├ôW NIEB─śD─äCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejsza sekcja Regulaminu oraz postanowienia w niej zawarte dotycz─ů wy┼é─ůcznie Klient├│w i Us┼éugobiorc├│w nieb─Öd─ůcych Konsumentami i maj─ů pierwsze┼ästwo stosowania w┬áprzypadku rozbie┼╝no┼Ťci z pozosta┼éymi postanowieniami Regulaminu.

2. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, W przypadku sprzeda┼╝y zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestruj─ůcej potwierdzonej paragonem fiskalnym, faktur─Ö na rzecz podatnika podatku lub podatku od warto┼Ťci dodanej wystawia si─Ö wy┼é─ůcznie, je┼╝eli paragon potwierdzaj─ůcy dokonanie tej sprzeda┼╝y zawiera numer NIP lub numer VAT Klienta.

3. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5. Z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Produktu przewo┼║nikowi przechodz─ů na Klienta korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z Produktem oraz niebezpiecze┼ästwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta┼ée od przyj─Öcia go przez przewo┼║nika, a┼╝ do wydania go Klientowi, oraz za op├│┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

6. W razie przes┼éania Produktu do Klienta za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika, Klient obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.

7. Odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt zostaje wy┼é─ůczona.

8. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

9. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy jest ograniczona ÔÇô zar├│wno w┬áramach pojedynczego roszczenia, jak r├│wnie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie ÔÇô do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz koszt├│w dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty dwustu euro. Us┼éugodawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci.

10. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Us┼éugodawc─ů a Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Us┼éugodawcy.

 

 

 

VIII. REKLAMACJE

┬á1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzane z dzia┼éaniem Sklepu Internetowego (z wy┼é─ůczeniem procedury reklamacji Produktu, kt├│ra zosta┼éa wskazana w pkt 4 i nast. poni┼╝ej) Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

  1. pisemnie na adres: ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éuszna, ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce;
  2. za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mp.sklep.pl.

┬á2. Zaleca si─Ö podanie przez Us┼éugobiorc─Ö w tre┼Ťci reklamacji:

  1. informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci;
  2. ┼╝─ůdania Us┼éugobiorcy;
  3. danych kontaktowych;
  4. – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

┬á4. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem Klienta, je┼╝eli sprzedany Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia) s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.

┬á5. Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad. W przypadku Produkt├│w u┼╝ywanych, Sprzedawca informuje o stanie Produktu przed zawarciem Umowy Sprzeda┼╝y.

 6. Reklamacja Produktu może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  1. pisemnie na adres: ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éuszna, ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce;
  2. za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mp.sklep.pl.

┬á7. Zaleca si─Ö podanie przez Klienta w tre┼Ťci reklamacji Produktu:

  1. informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia wady;
  2. ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno┼Ťci z Umow─ů Sprzeda┼╝y lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y;
  3. danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö;
  4. ÔÇô u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji Produktu przez Sprzedawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji Produktu z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

┬á8. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji Produktu niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w┬áterminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Je┼╝eli Konsument za┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady albo z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny, okre┼Ťlaj─ůc kwot─Ö, o kt├│r─ů cena ma by─ç obni┼╝ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa┼é si─Ö do tego ┼╝─ůdania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e ┼╝─ůdanie to uzna┼é za uzasadnione.

┬á9. Klient, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany dostarczy─ç Produkt wadliwy na adres: ODZIE┼╗ NOWA I U┼╗YWANA Ma┼égorzata Pos┼éuszna, ul. Przysz┼éo┼Ťci, nr 6, 74-200 Pyrzyce. Koszty dostarczenia wadliwego Produktu ponosi Sprzedawca.

┬á10. Formularze reklamacji i zwrotu s─ů dost─Öpna na stronie Reklamacje i zwroty.

 

 

IX. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

┬á1. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Konsument├│w z┬ápozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik├│w konsument├│w, organizacji spo┼éecznych, do kt├│rych zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w, Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej oraz pod nast─Öpuj─ůcymi adresami internetowymi Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i┬áKonsument├│w:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

┬á2. Konsument ma nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä:

  1. Konsument uprawniony jest do zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o kt├│rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej umowy sprzeda┼╝y. Regulamin organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůd├│w konsumenckich okre┼Ťla rozporz─ůdzenie ministra sprawiedliwo┼Ťci z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych s─ůd├│w polubownych przy wojew├│dzkich inspektorach inspekcji handlowej;
  2. Konsument uprawniony jest do zwr├│cenia si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dost─Öpna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg├│lnych Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej;

3. Konsument mo┼╝e uzyska─ç bezp┼éatn─ů pomoc w sprawie rozstrzygni─Öcia sporu mi─Ödzy Konsumentem, a Us┼éugodawc─ů, korzystaj─ůc tak┼╝e z bezp┼éatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument├│w lub organizacji spo┼éecznej, do kt├│rej zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w (np. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).

 

 

 

X. INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Podstawowym zagro┼╝eniem ka┼╝dego u┼╝ytkownika Internetu, w tym os├│b korzystaj─ůcych z┬áus┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů, jest mo┼╝liwo┼Ť─ç ÔÇ×zainfekowaniaÔÇŁ systemu teleinformatycznego przez r├│┼╝nego rodzaju oprogramowanie tworzone g┼é├│wnie w celu wyrz─ůdzania szk├│d, typu wirusy, ÔÇ×robakiÔÇŁ (Worms) czy ÔÇ×konie troja┼äskieÔÇŁ. By unikn─ů─ç zagro┼╝e┼ä z tym zwi─ůzanych, w tym pojawiaj─ůcych si─Ö momencie otwierania wiadomo┼Ťci e-mail wa┼╝ne jest, by Klient zaopatrzy┼é swoje urz─ůdzenie w program antywirusowy i stale go aktualizowa┼é, instaluj─ůc jego najnowsze wersje, niezw┼éocznie po pojawieniu si─Ö ich na rynku. Us┼éugodawca informuje r├│wnie┼╝, ┼╝e szczeg├│lne zagro┼╝enia zwi─ůzane z┬ákorzystaniem z us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů, w tym i opisywanej w┬áRegulaminie, wi─ů┼╝─ů si─Ö z dzia┼éalno┼Ťci─ů tzw. haker├│w, zmierzaj─ůcych do w┼éamania si─Ö zar├│wno do systemu Us┼éugodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta. Klient przyjmuje zatem do wiadomo┼Ťci, ┼╝e mimo stosowania przez Us┼éugodawc─Ö r├│┼╝norodnych, nowoczesnych technologii ÔÇ×obronnychÔÇŁ, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroni─ůce przed opisanymi wy┼╝ej niepo┼╝─ůdanymi dzia┼éaniami.

2. W zakresie stosowanej przez Us┼éugodawc─Ö polityki ochrony prywatno┼Ťci oraz informacji o┬áfunkcjach i celach oprogramowania i danych nieb─Öd─ůcych sk┼éadnikiem tre┼Ťci us┼éugi, wprowadzanych przez Us┼éugodawc─Ö do systemu teleinformatycznego, kt├│rym pos┼éuguje si─Ö Klient, Us┼éugodawca odsy┼éa do Polityki Prywatno┼Ťci.

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

┬á1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:

  1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn to jest: zmiany przepis├│w prawa; zmiany sposob├│w p┼éatno┼Ťci i dostaw ÔÇô w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ÔÇô Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i┬ánie wypowiedzia┼é umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W┬áwypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych, Konsument ma prawo odst─ůpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu um├│w o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Klient├│w przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczeg├│lno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

┬á3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego.

┬á4. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem ÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽÔÇŽ.┬á